Harm Renkema  spreker & trainer

In verbondenheid zaaien, gezamenlijk groeien om als mens tot bloei te komen en vrucht te dragen

Spreekbeurten, workshops en trainingen

Thema's 

* Gods beloften - Ik vind het geweldig om te mogen spreken over Gods beloften en over het rijke en hoopvolle perspectief dat een leven in relatie met Jezus biedt. Gods toekomst kleurt ons heden en verleden! 

* Man-zijn - ik vind het waardevol en belangrijk om met mannen te spreken over man-zijn. Wie ben je als zoon, vader, broer en vriend? 

* Gezin, opvoeding en relaties. Mens-zijn ben je nooit alleen. We worden geboren vanuit een relatie, we leven in relaties en zijn als mens door en door gericht op de ander! 

* Toekomstgericht - samen ontdekken wat God nu al aan het doen is in onze levens en hoe wij in het hier en nu een volgeling van Jezus kunnen zijn. Jesaja 43 vers 18 en 19: "Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het  - heb je het nog niet gemerkt?" 

* Beweging en bewogenheid - hoe bewogenheid van ons hart ons hele lijf en leven in beweging zet! 

* In overleg geef ik een spreekbeurt/lezing over een onderwerp naar keuze. 

Waar spreek ik? 

In de afgelopen jaren heb ik gesproken bij verschillende gelegenheden.

Mannen-avonden (Kampvuuravonden, Noordermannen)

Thema-bijeenkomsten (Camping Het Beloofde Land Voorthuizen) 

Tijdens Karakterweekenden, Zwerftochten en retraites (4e Musketier, Salvation4Men) 

Als spreker tijdens kerkdiensten (Salvator Leeuwarden) 

Gods toekomst kleurt ons heden en verleden! 

Workshops, trainingen en andere activiteiten

In overleg verzorg ik workshops en trainingen op het gebied van coaching, communicatie, talentontwikkeling en andere thema's op het gebied van pastoraat en coaching. 

content image

Spreekbeurten  2017

17 februari Noordermannen - Dokkum - thema Vader-Heit-Pa 

18 februari Salvation4Men - Thema: Be wild & be wise 

11 maart Mannenontbijt Baptisten Gemeente - Steenwijk 

17 maart Noordermannen - Nijega - Thema Vader-Heit-Pa 

18 maart House of Blessing - Grootegast

 21 april Noordermannen - Ureterp -Thema -Vader-Heit-Pa

23 april Shout it Loud dienst Protestantse Kerk - Leeuwarden
Thema: Gods toekomst kleurt ons heden! 

5 mei Mannenavond Vollenhove

24 mei Jongerenweekend Hebron in Gorredijk

16 juni Noordermannen -  Dwingeloo- Thema: Vader-Heit-Pa

5 tot en met 12 augustus 2017 op dinsdag en vrijdagochtend spreken op Camping "Beloofde Land"  te Voorthuizen. 

10 augustus tijdens Zwerftocht op Camping "Beloofde Land" te Voorthuizen.

3 september Rottevalle

1 oktober dienst Vrije Evangelische Gemeente Burgum aanvang 19.30 uur 

3 november Noordermannen - Veenklooster

10 november Noordermannen - Leeuwarden

18 november Zwerftocht Salvation4Men 

23 november Nieuw Leven Bethel Drachten 

1 december Noordermannen - Heerenveen