Harm Renkema  spreker, coach & trainer

In verbondenheid zaaien, gezamenlijk groeien om als mens tot bloei te komen en vrucht te dragen

Spreekbeurten

5 tot en met 12 augustus 2017 op dinsdag en vrijdagochtend spreken op Camping "Beloofde Land"  te Voorthuizen. 

10 augustus tijdens Zwerftocht op Camping "Beloofde Land" te Voorthuizen.

3 september Protestante Kerk Rottevalle aanvang 10.00 uur

1 oktober Zendings- en Evangelisatiedienst Protestantse Kerk Burgum